<< >>

Logo-ontwikkelingen onder invloed van nieuwe media

Je bedrijf heeft een elevator-pitch van 1 minuut, een twitterprofiel van 140 tekens en je logo dient tegenwoordig in een klein vierkantje gepresenteerd te kunnen worden.

De jaren '60 tot '80 kenmerkten zich door vereenvoudigde, geometrische, vaak archetypische logo's. In de jaren '90 ontstond er een voorkeur voor storytelling; beschrijvende beeldmerken die lieten zien wat de organisatie doet. Daarna ontwikkelde het logo zich richting brand; gericht op identiteit, associatie en stijl.

Door de introductie van de favicon (het kleine icoontje linksboven in de urladresbalk van je browser) door Google in 2009 en de opmars van Social Media en Apps wordt het tijd je logo eens onder de loep te nemen. 'People are busy, money is tight, logos must be interpreted quickly, interpretation takes time...' (bron: logolounge.com)

Dus geef die grafisch ontwerper nou niet de opdracht om ook een zwart wit-versie van je nieuwe logo te maken, maar laat een icon-versie maken.


Geplaatst op 12 jan 2012, 12:41 uur
Tags: Huisstijl Logo Social Media Apps Web